Hakkımızda

Deyim Sanat Galerisi

Çağdaş sanat, modernizm ve geç modernizme ait sorunlar üzerine düşünen, sanatı tekrar eden değil, dönüştüren bir imgedir. Güncel sanat ise kendi zamanımıza hızlı tepkiler verip, sosyo-politik problemleri açık bir şekilde anlatır.

1990 yıllarından beri Türkiye’de çağdaş ve güncel sanat toplumsal dönüşümleri sorgulayan bir duruma geldi. Çağdaş sanatın uluslararasılık bağlamında dolaşıma girmesi ile uluslararası büyük sergiler ve bienaller yeni keşif alanları oluşturdu. Bu noktaya gelmek için sanatçı kuşağı daha çok bağımsız bünyeler, insiyatifler halinde destekleniyordu. 90’lı yıllar ile birlikte Türkiye’de sanat ve sanatçıya olan destek giderek arttı.
2007 yılında Maslak Spring Giz Plaza’da profesyonel şekilde hizmet vermeye başlayan Deyim Galerisini sanata ve sanatçıya destek veren bu kurumlar arasında sayabiliriz. Genç yeteneklere olduğu kadar usta sanatçılarımıza da hak ettikleri maddi ve manevi desteği kendine hedef olarak belirlemiştir.

Güncel ve çağdaş sanatın ulaşılırlığının önem kazanması ile birlikte Deyim Galeri 2019 Ekim ayı itibariyle Maslak'taki yeni şubesinde hizmet vermeye başlamıştır. Sanatın uluslararası boyutunu bu sefer gözardı etmek istemeyen galeri genç Türk sanatçıların yanısıra yabancı sanatçılar ile de çalışacaktır. Deyim Galeri’nin uluslararası boyutta çalışmasında ki en büyük amaç Türk sanatçılarına dış ülkelerde de görünürlük kazanmasını sağlamak, yine genç yeteneklere kendi ülkeleri için nesnel bir bakış açısı kazandırmaktır. Kısacası Deyim Galeri’nin çağdaş ve güncel sanatın tanımını kavrayan bütün sanatçılara kapısı açıktır.