#İnadınaSanat 19 Mayıs Karma Resim Heykel ve Enstalasyon Sanal Sergisi