Deyim 1 Deyim 2 Deyim 3 Deyim 4 Deyim 5 Deyim 6

Bülent Yılmaz

1971 Trabzon'un aykara ilesinde dodu.

1991 Seluk niversitesi Eitim Fakltesi Resim Blm'ne girdi.

1995 Seluk niversitesi Eitim Fakltesi Resim Blm, Resim Ana Sanat Dal Dr. Alaybey Karolu Atlyesi'nden mezun oldu.

Halen almalarn Bolu`daki atlyesinde srdrmektedir.

Kişisel Sergiler

2006 Galeri Artist, stanbul
2005 Ares Sanat Evi, stanbul
2004 T`s & G`s Art Galeri, Ankara
2004 R.D. Art Sanat Galerisi, Ankara
2003 Leonardo Sanat Galerisi, zmir
2003 Denta Form Sanat Galerisi, Ankara
2002 T.C. Ziraat Bankas Sanat Galerisi, Ankara
2001 Bankas Ankara Sanat Galerisi

Karma Sergiler

2007 Transparan Sanat Galerisi, Ankart 2007, Ankara
2007 R.D. Art Gallery, Ankart 2007, Ankara
2006 16.stanbul Sanat Fuar "Gen Ressamlar Srg.," Tevfik htiyar Sanat Gal.
2006 6. Ankara Sanat Fuar
2005 5. Ankara Sanat Fuar
2005 Gen Ressamlar Resim Yr., Antik Sanat Gal., st.
2004 dea Kltr Sanat Merkezi, Konya
2003 3. efik Bursal Resim Yarmas Srg., Ankara
2003 2. Resim Festivali Yarmas, Antalya
2003 6. Trk Dnyas Resim Sergisi, Ankara, st.
2002 7. Deniz Kuv. Kom. Res.Yar.Sergisi, stanbul
2001 6. Deniz Kuv. Kom. Res. Yarmas Ser., st.
1999 Devlet Gzel Sanatlar Galerisi, Eskiehir
1998 10. Tekel Resim Yarmas Srg., Ankara, st., İzmir

Görseller